اجزای الکترونیکی دستگاه کپی

الکترونیکی

اجزای الکترونیکی دستگاه کپی

حرکت و کنترل تمامی قسمتهای مکانیکی در دستگاه فتوکپی توسط سیستم الکترونیکی انجام میگردد.

بردهای الکترونیکی، (Elecronic Boards) در دستگاه کپی :

بردهای الکترونیکی، دو کار مهم انجام میدهند:

۱-کنترل قطعه یا قسمتی از دستگاه

۲-تغذیه ولتاژدهی قطعه یا قسمتی از دستگاه فتوکپی .

 

هر قسمت یا یونیت در دستگاه فتوکپی ممکن است توسط یک برد الکترونیکی کنترل شود.

مهم ترین این بردها که در دستگاه نقش اصلی به عهده دارند عبارتند از:

  •  برد اصلی برد (Main Board) در دستگاه کپی
  •  برد تغذیه و ولتاژ (High voltag board)‌ که دو نوع است:

۱-         Ac board

۲-         Dc board

بردهای ولتاژ و دیگر بردها که هر کدام بر حسب محل استقرار خود عملکردهای متفاوتی دارند .

 

  • سنسورها و سوئیچ ها (Switch and Sensor) در دستگاه کپی

سنسورها و سوئیچ ها حسگرهایی الکتریکی میباشند که بر حسب اعمالی که در دستگاه انجام میشود

اطلاعات خبری را به بردهای الکترونیکی دستگاه میرسانند.

بردهای الکترونیکی نیز برنامۀ از پیش تعیین شده ای را اجرا میکنند .

سنسورها در قسمت های مختلف دستگاه وجود دارند و هر کدام وظیفه خاصی را انجام میدهند .

 

  • موتورهای الکتریکی (Electronic Motors) در دستگاه فتوکپی

حرکت قسمت ها و یونیت ها در دستگاه فتوکپی توسط موتورهای الکتریکی انجام میگردند و همگی یک

فاز بوده به دو نوع ذغال دار و بدون زغال تقسیم میشوند.

کلاچ ها و سلونوئیدها جزء قطعات الکترومکانیکی میباشند

و یک جریان الکتریکی فعال شده و حرکت مکانیکی را اجرا میکنند.

محمد ارسطوئی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *