حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

گیر در دستگاه شارپ MX-M200

گیر کاغذ در دستگاه شارپ MX-M200
گیر کاغذ در دستگاه شارپ MX-M200 1- سینی دستی را باز کنید سپس کاور کناری دستگاه را باز کنید.   2- تشخیص دهید که کاغذ در کدام قسمت زیر گیر کرده است.   (گیر کاغذ در قسمت A) : 1- ...
محمد ارسطوئی
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول