حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

راهنمای بارگذاری کاغذ در سینی دستی شارپ MXM200

بارگذاری
راهنمای بارگذاری کاغذ در سینی دستی شارپ MXM200 1- سینی دستی را باز کنید. سینی دستی را به سمت بیرون بکشید و کاغذهای B4 و یا A3 را در سینی بگذارید حداکثر تا 100 برگ کاغذ استاندارد را میتوان در ...
محمد ارسطوئی
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول