حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

راهنمای استفاده از ADF برای کپی دورو در شارپ 264 ، شارپ 314 و شارپ 354

ADF
راهنمای استفاده از ADF برای کپی دورو در شارپ 264 ، شارپ 314 و شارپ 354     1- اسناد خود را در حالتی که روی آن ها به سمت بالاست به صورت یکنواخت از دوطرف سینی بر روی ADF ...
محمد ارسطوئی
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول