حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

استفاده از ADF برای کپی دورو

ADF
راهنمای استفاده از ADF برای کپی دورو در شارپ 264 ، شارپ 314 و شارپ 354     1- اسناد خود را در حالتی که روی آن ها به سمت بالاست به صورت یکنواخت از دوطرف سینی بر روی ADF ...
محمد ارسطوئی
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول