حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

آموزش های اپراتوری

پرینت
راهنمای پرینت گرفتن ساده در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232 1- مطمئن شوید که نشانگر ONLINE بر روی پنل دستگاه روشن است . در صورتی نشانگر ONLINE روشن نیست، دکمه PRINT را فشار دهید تا به حالت ...
محمد ارسطوئی
ID Card
راهنمای کپی پشت و روی کارت بر روی یک صفحه در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232 کپی کارت شناسایی (ID Card) با استفاده از این قابلیت شما میتوانید پشت و روی کارت شناسایی را بر روی یک ...
محمد ارسطوئی
اسناد
متوقف سازی موقت (Interrupt) عملیات کپی گرفتن در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232 عملیات کپی گرفتن میتاند به صورت موقت متوقف شود تا یک عملیات کپی یا پرینت دیگر انجام شود. هنگامی که عملیات کپی جدید تمام ...
محمد ارسطوئی
سینی دستی
راهنمای گرفتن کپی دورو از سینی دستی در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232   برای انجام کپی دورو به حالت دستی مراحل زیر را انجام دهید :   به عنوان مثال : کپی سند A و سند ...
محمد ارسطوئی
دورو
راهنمای گرفتن کپی یکرو از اسناد دورو با استفاده از ADF در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232 1- مطمئن شوید که سندی  بر روی شیشه قرار ندارد و سپس راهنماهای سند را به اندازه عرض سند خود ...
محمد ارسطوئی
دورو
راهنمای گرفتن کپی دورو از اسناد دورو با استفاده از ADF در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232   1- مطمئن شوید که سندی  بر روی شیشه قرار ندارد و سپس راهنماهای سند را به اندازه عرض سند ...
محمد ارسطوئی
اسناد
راهنمای کپی دورو از اسناد یکرو از روی شیشه در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232   1-رسند خود را در حالتی که روی اول آن به سمت پایین است بر روی شیشه قرار دهید  درب ADF را ...
محمد ارسطوئی
دورو
راهنمای کپی دورو از اسناد یکرو با استفاده از ADF در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232       1- ابتدا مطمئن شوید که سند بر روی شیشه قرار ندارد، سپس راهنمای ADF را به اندازه عرض ...
محمد ارسطوئی
(CARD SHOT)
کپی دو طرف کارت بر روی یک طرف صفحه (CARD SHOT) در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232 هنگامی که در حال کپی گرفتن از یک کارت هستید، این قابلیت به شما اجازه میدهد که پشت  روی کارت ...
محمد ارسطوئی
(Erase Copy)
راهنمای پاک کردن سایه های اطراف گوشه های کپی (Erase Copy) در شارپ 182 ، شارپ 202 و شارپ 232 این قابلیت برای پاک کردن سایه های گوشه کپی ها کتاب ها یا دیگر اسناد ضخیم استفاده میشود. این قابلیت ...
محمد ارسطوئی
1 2 3 9
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول