راهنمای گرفتن کپی از روی شیشه در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲ ۱- درب ADF را باز کنید و سند خود را در حالتی که روی آن به سمت پایین است بر روی شیشه قرار دهید . سمت چپ بلای سر خود را با علامت بر روی خط کش کنار شیشه تنظیم […]

راهنمای فعال سازی یا تغییر خود کار سینی کاغذ در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲ هنگامی که تغییر خودکار سینی کاغذ در دستگاه فعال است و دستگاه در زمان گرفتن کپی یا پرینت کاغذ تمام میکند ، عملیات کپی یا پرینت گرفتن از یک سینی دیگر که سایز کاغذ یکسانی با سینی […]

تغییرات تنظیمات سایز سینی کاغذ در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲ اگر سایز کاغذ قرار گرفته در سینی با سایز نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش تفوت دارد، با انجام مراحل زیر شما میتوانید تنظیمات سایز کاغذ سینی خود را تغییر دهید.   ۱- بر روی دکمه SPECIAL FUNCTION کلیک کنید. […]

بارگذاری کاغذ

راهنمای بارگذاری کاغذ در سینی دستی شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲   ۱- سینی دستی دستگاه را باز کنید. هنگامی که میخواهید کاغذ سایز بزرگ مانند B4 و A3 را در سینی دستی قرار دهید، قسمت سینی اضافی سینی دستی را به سمت عقب بکشید.         ۲- راهنماهای عرضی […]

بارگذاری

راهنمای بارگذاری کاغذ در سینی شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲ ابتدا مطمئن شوید دستگاه شما در حالت کپی یا پرینت گرفتن نمیباشد، سپس مراحل زیر را برای بارگذاری کاغذ انجام دهید.   ۱- به آرامی سینی کاغذ را به سمت بالا  سپس به سمت خارج بکشید تا جایی که سینی متوقف شود. […]

Card Shot

کپی پشت و روی یک کارت بر روی یک طرف برگه کاغذ (Card Shot) در شارپ ۲۶۴ ، شارپ ۳۱۴ و شارپ ۳۵۴ هنگامی که از یک کارت اقدام به کپی گرفتن میکنید ، این قابلیت به شما اجازه میدهد که پشت و روی کارت را با همدیگر به روی یک طرف یک برگه کاغذ […]

Multi Shot

راهنمای گرفتن کپی از چند سند بر روی یک برگه (Multi Shot) در شارپ ۲۶۴ ، شارپ ۳۱۴ و شارپ ۳۵۴ تعدادی سند میتوانند روی یک برگه به حالت یکنواخت کپی شوند حالت ۱ in   ۲ را برای کپی ۲ سند بر روی یک برگه وحالت ۲ in 4 را برای کپی ۴ سند بر […]

Tandem Copy

استفاده از دو دستگاه برای ایجاد تعداد زیادی کپی (Tandem Copy) در شارپ ۲۶۴ ، شارپ ۳۱۴ و شارپ ۳۵۴ برای استفاده از این قابلیت باید هارد دیسک بر روی دستگاه باشد و کیت هارد دیسک enpension بر روی دستگاه نصب باشد. دو دستگاه کپی که به یک شبکه متصل باشند میتوانند به صورت موازی […]

راهنمای کپی گرفتن از تعدادی زیادی سند در یک مرحله (Job Build) در شارپ ۲۶۴ ، شارپ ۳۱۴ و شارپ ۳۵۴ برای استفاده از قابلیت ADF باید روی دستگاه شما نصب باشد. هنگامی که شما میخواهید اقدام به کپی گرفتن از تعداد زیادی سند کنید، این قابلیت به شما اجازه میدهد که اسناد خود را […]

Pamphlet Copy

راهنمای گرفتن کپی به صورت جزوه یا بروشور (Pamphlet Copy) در شارپ ۲۶۴ ، شارپ ۳۱۴ و شارپ ۳۵۴ این قابلیت ۲ صفحه از سند را بر روی برگه و ۲ صفحه از سند را بر پشت برگه هر صفحه کاغذ چاپ میکند به صورتی که میتوانند از خط وسط خود تا شوند و و […]