پرینت

راهنمای پرینت گرفتن ساده در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲ ۱- مطمئن شوید که نشانگر ONLINE بر روی پنل دستگاه روشن است . در صورتی نشانگر ONLINE روشن نیست، دکمه PRINT را فشار دهید تا به حالت پرینتر انتقال داده شوید. سپس با استفاده از دکمه گزینه ONLINE را انتخاب کنید.   […]

راهنمای کپی پشت و روی کارت بر روی یک صفحه در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲ کپی کارت شناسایی (ID Card) با استفاده از این قابلیت شما میتوانید پشت و روی کارت شناسایی را بر روی یک طرف صفحه کاغذ کپی کنید.       ۱- کارت شنا سایی خود را بر […]

متوقف سازی موقت (Interrupt) عملیات کپی گرفتن در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲ عملیات کپی گرفتن میتاند به صورت موقت متوقف شود تا یک عملیات کپی یا پرینت دیگر انجام شود. هنگامی که عملیات کپی جدید تمام شود، کپی اولیه با تنظیمات انجام شده ادامه پیدا میکند.   ۱- دکمه INTERRUPT را […]

راهنمای گرفتن کپی دورو از سینی دستی در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲   برای انجام کپی دورو به حالت دستی مراحل زیر را انجام دهید :   به عنوان مثال : کپی سند A و سند B بر روی دو طرف یک برگ کاغذ :       ۱- سند A  […]

راهنمای گرفتن کپی یکرو از اسناد دورو با استفاده از ADF در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲ ۱- مطمئن شوید که سندی  بر روی شیشه قرار ندارد و سپس راهنماهای سند را به اندازه عرض سند خود تنظیم کنید. سپس اسناد خود را در حالتی که روی آن ها به سمت بالاست […]

راهنمای گرفتن کپی دورو از اسناد دورو با استفاده از ADF در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲   ۱- مطمئن شوید که سندی  بر روی شیشه قرار ندارد و سپس راهنماهای سند را به اندازه عرض سند خود تنظیم کنید. سپس اسناد خود را در حالتی که روی آن ها به سمت […]

راهنمای کپی دورو از اسناد یکرو از روی شیشه در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲   ۱-رسند خود را در حالتی که روی اول آن به سمت پایین است بر روی شیشه قرار دهید  درب ADF را ببندید.     ۲- بر روی دکمه ۲-SIDED COPY کلیک کنید.       ۳- […]

راهنمای کپی دورو از اسناد یکرو با استفاده از ADF در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲       ۱- ابتدا مطمئن شوید که سند بر روی شیشه قرار ندارد، سپس راهنمای ADF را به اندازه عرض سند خود تنظیم کنید و اسناد خود را در حالتی که روی آنها به سمت […]

(CARD SHOT)

کپی دو طرف کارت بر روی یک طرف صفحه (CARD SHOT) در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲ هنگامی که در حال کپی گرفتن از یک کارت هستید، این قابلیت به شما اجازه میدهد که پشت  روی کارت را کنار یکدیگر بر روی یک طرف صفحه کاغذ کپی کنید.       ۱- […]

راهنمای پاک کردن سایه های اطراف گوشه های کپی (Erase Copy) در شارپ ۱۸۲ ، شارپ ۲۰۲ و شارپ ۲۳۲ این قابلیت برای پاک کردن سایه های گوشه کپی ها کتاب ها یا دیگر اسناد ضخیم استفاده میشود. این قابلیت همچنین میتواند برای پاک کردن سایه هایی که در وسط کپی کتاب و دیگر اسناد […]

X